Broschyrer

Broschyrer

Broschyrer

Det finns ett flertal broschyrer med mycket och bra information. Här får du svar på de frågor som uppkommer, allt från hur man går till väga rent praktiskt till olika ceremonier. Broschyrerna finns att läsa här genom att man klickar på respektive broschyr, eller om du vill ha den i pappersformat går det att beställa på Sveriges Begravningsbyråers Förbund eller hämta hos oss.


Livsarkivet. 

Att fylla i Livsarkivet är en omtanke om dina anhöriga. Här ger du svar på frågor de annars, i många fall, måste gissa sig till. Genom att fylla i Livsarkivet besvarar du frågor som; finns det testamente och i så fall var, vilka försäkringar är aktuella, finns önskemål kring begravningen mm.

Klicka här.

När du vill ta ställning till de svåra frågorna.

Den här skriften är ett stöd och vägledning för dig som vill veta mera innan du tar ställning till frågor som rör både livet själv och livets slut.

Klicka här.

Hur gör jag nu.

En skrift med information till den som just mist en anhörig men ännu inte börjat förbereda begravningen eller kontaktat begravningsbyrån.

Klicka här.

Begravningen – ett minne för livet.

Detta är en skrift som vänder sig till dig som just har varit på begravningsbyrån och är i färd med att ordna en begravning. Vår ambition med skriften är att visa på olika alternativ som står till buds när det gäller de praktiska arrangemangen
kring begravningen. Vi vill att den begravning du är med och utformar verkligen blir sådan du vill ha den utifrån de önskemål och den livsstil den avlidne hade.

Klicka här.

Borgerlig begravning.

I denna skrift kan du läsa om hur en borgerlig begravning kan gå till.

Klicka här.

Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar.

Handlar om våra vanligaste religioners och samfunds traditioner vid begravningar.

Klicka här.

Vid livets slut.

Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut.

Klicka här.

Att förlora ett barn, ett ögonblicks skillnad.

Att förlora någon som i livet stått en nära är alltid svårt och att förlora ett barn är om möjligt ännu svårare. I denna skrift har vi samlat information som är bra att ha inför besöket på begravningsbyrån men även sedan som en liten ”kom ihåg” broschyr.

Klicka här.

Att komma ihåg vid dödsfall.

Att veta vad man ska göra och i vilken ordning och att komma ihåg vad man gjort är inte lätt när man samtidigt lever i sorg. Här har vi samlat information och listat upp vad som man vanligtvis måste göra när någon har avlidit.

Klicka här.

Om det saknas medel till begravningen.

Om den avlidne saknar tillgångar, finns det hjälp att få, läs mer här.

Klicka här.

Avsluta sociala medier.

SBF:s auktoriserade begravningsbyråer erbjuder en tjänst där vi kan avsluta konton i de flesta sociala medier t. ex. Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.

Klicka här.

Memento Begravningsförsäkring.

Ett sätt att visa omtanke om sina närmaste är att sätta av pengar i en försäkring som täcker begravningskostnaderna. En vägledning hur man gör när det inte finns försäkring eller medel som täcker kostnaderna för begravningen.

Klicka här.

Du kan räkna ut din premie på nätet, klicka här.

Auktorisation.

I denna skrift kan du läsa om tryggheten i att anlita en auktoriserad begravningsbyrå

Klicka här.

Försäkringsinventering.

Den här broschyren beskriver tjänsten Försäkringsinventering, där begravningsbyrån hjälper till att inventera försäkringsinnehavet för den avlidne. Tjänsten kan också utföras i livstid.

Klicka här.

Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle.

En broschyr som berättar i korthet om praktiska frågor om dödsfall och begravning oavsett tradition och kultur.

Klicka här.

SBF Juridik vid dödsfall.

Denna skrift tar upp frågor som bouppteckning, bodelning, arvsskifte och andra frågor inom familjejuridiken vid dödsfall.

Klicka här.

SBF Vardagsjuridik.

Denna skrift tar upp flera viktiga familjejuridiska händelser i livstiden.

Klicka här.

Vem ärver?

Klicka här.

  • Fyll i Livsarkivet online - En hyllning till livet!
  • Platsen där alla kan hitta information om avlidna personer
  • Att planera en begravning medför många tankar och funderingar omkring det praktiska. Här kan du göra dina anteckningar i lugn och ro och kanske tillsammans med andra förbereda mötet på en auktoriserad begravningsbyrå.