Hur gör jag nu?

Hur gör jag nu?

Hur gör jag nu?

Att mista en anhörig eller nära vän är en av livets mest omvälvande händelser.
 Därför är det helt naturligt att du just nu känner dig osäker och orolig inför sådant som du ska ta hand om. Ett bra råd är att du inte behöver ha bråttom. Det här är inte en situation som man kan behärska på samma sätt som vardagliga saker i livet.

Så går det till

Om någon dör i hemmet skall alltid läkare kontaktas först. Därefter kan man ringa till oss på begravningsbyrån så kommer vi och hämtar den avlidne, du kan nå oss dygnet runt på telefon. Nästa steg är att boka en tid för ett besök, eller om ni så önskar kan vi besöka er i hemmet. Innan besöket på begravningsbyrån finns det en del frågor som ni inom familjen kan diskutera:

– När och var vill ni att begravningen skall äga rum?
– Hade den avlidne någon önskan om att kremeras eller jordbegravas?
– Finns det någon grav inom släkten eller önskar ni en ny grav?
– Ska ni ha en dödsannons och hur ska den vara utformad?
– Ska begravningen vara i kretsen av de närmaste eller ska tid och plats skrivas ut i annonsen?
– Ska det vara en minnesstund efter begravningsceremonin och i så fall hur vill ni ha den utformad?
– Har ni några särskilda önskemål?

Det här är i stora drag vad vi pratar om på begravningsbyrån när ni besöker oss. Har ni inte talat om detta innan, så hjälper vi naturligtvis till med detta. Vi har erfarenheten och kan hjälpa er med förslag och idéer i en svår stund. Tveka inte att ta kontakt med oss om ni undrar över något eller har frågor. Vi finns här för att hjälpa er.

Annat att tänka på

 • -Tömma kylskåp, brevlåda och slänga sopor
 • -Vattna blommor
 • -Ta hand om husdjur
 • -Sänka värmen
 • -Förebygga inbrott genom att ställa timer m.m.
 • -Hämta tillhörigheter på sjukhuset
 • -Meddela hemtjänst och eventuellt städbolag
 • -Meddela hemsjukvården
 • -Återlämna handikapphjälpmedel och larm
 • -Lämna vapen till polisen
 • -Lämna överbliven medicin till apoteket
 • -Hämta inlämnad tvätt och saker på reparation
 • -Makulera ID-kort, pass och körkort
 • -Samla in reservnycklar
 • -Flytta eventuellt felparkerad bil
 • -Avsluta personliga sidor på internet

vad-gor-jag-nu-2

Att tänka på vid dödsfall

Ett dödsfall kommer alltid överrumplande. Det är då inte lätt att tänka klart och rationellt på allt som måste ordnas. Till din hjälp har vi gjort en checklista över sådant som kan vara värdefullt att tänka på. En del av det uppräknade kanske inte är aktuellt i din situation. Du kan även komma in och hämta den mer utförliga broschyren ”Att komma ihåg vid dödsfall”.

En del saker ordnas automatiskt.
Läkaren som konstaterar dödsfallet sänder dödsbevis till skattemyndigheten som också handhar vår folkbokföring. Härifrån meddelas dödsfallet till övriga myndigheter inom stat, kommun och landsting.

Post och reklam.

Räkna med att reklam kan komma i den dödes namn ett bra tag efter dödsfallet. Det beror på att direktreklamföretagen inte hinner uppdatera sina register så snabbt som man ibland skulle önska.

Försäkringar
Försäkringsbolagen meddelas av olika skäl. 
Vissa försäkringar ska sägas upp, en del ska föras över till någon efterlevande eller bara adressändras och vissa faller ut i anledning av dödsfallet. Glöm ej specialförsäkringar, exempelvis cykel- eller klockförsäkringar. Vi kan hjälpa er med en försäkringsinventering

Abonnemang.
För att undvika onödiga avgifter är det viktigt att säga upp aktuella abonnemang. Kanske vissa avtal också ska överföras på efterlevande.

Banker m.m. 
Bankkonton i den dödes namn kan sägas upp först efter det att bouppteckningen är registrerad. Däremot är det viktigt att klippa sönder kreditkort och betalkort liksom att meddela kortutställaren.

Föreningar
Förutom att säga upp ett medlemskap kan det finnas anledning att kontakta föreningar av andra skäl. 
En förening där den döde varit aktiv vill kanske sända blommor eller övervara begravningen. Det kan också finnas ett tillgodohavande som ska återbetalas vid dödsfall.

 • Fyll i Livsarkivet online - En hyllning till livet!
 • Platsen där alla kan hitta information om avlidna personer
 • Att planera en begravning medför många tankar och funderingar omkring det praktiska. Här kan du göra dina anteckningar i lugn och ro och kanske tillsammans med andra förbereda mötet på en auktoriserad begravningsbyrå.