Livsarkivet

Livsarkivet

Livsarkivet – Ett viktigt dokument

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men vad händer när det ofattbara sker. Vem får mina saker? Vilka försäkringar har jag och vem får försäkringspengarna? Ärver min sambo?, frågorna är många.
Livsarkivet som PDF

Livsarkivets första del handlar om juridiska dokument såsom testamente, samboavtal och äktenskapsförord etc. Dessa är mycket avgörande vid ett dödsfall. På en auktoriserad begravningsbyrå finns det juridisk kunnig personal som kan hjälpa dig med dessa frågor.

När jag i livet inte längre kan uttrycka min vilja

Det är i hög grad du själv som avgör vad som ska hända med dina tillgångar. I Livsarkivets andra del ”När jag i livet inte längre kan uttrycka min vilja” kan du lämna information som underlättar för anhöriga och vårdpersonal etc.

Vidare kan du informera dina närmaste om din inställning till donation och obduktion samt komplettera Livsarkivet med ett Livsslutsdirektiv.

Mina önskemål om begravningen

Livsarkivet avslutas med ”Mina önskemål om begravningen”. Här kan dina önskemål om begravningssätt, gravplats m.m. antecknas. Man kan ha önskemål in i minsta detalj eller låta anhöriga utforma begravningen utifrån några givna önskemål.

En omtanke om dina närmaste

Att fylla i dokumentet är i första hand en omtanke om dina närmaste. Detta för att inte lämna dem i osäkerhet den dag du inte längre kan ge uttryck för dina önskemål. Samtala gärna med dina närmaste om dina önskemål. I vissa frågor är det naturligtvis bra att ge dem frihet att ordna allt på det sätt de tycker är bäst.

Organdonation och testamente

Det är lätt att underskatta den betydelse begravningen har för de närmaste, då den är en viktig del av sorgearbetet, en högtid då man får tillfälle att ta avsked. Broschyren ”Vägledning Livsarkivet” som du får hos alla auktoriserade begravningsbyråer tar upp frågor om bland annat organdonation, testamente och val av gravplats. Broschyren är en god vägledning vid ifyllandet av Livsarkivet.

Fyll i dokumentet i samråd med oss

Du är naturligtvis välkommen att gå igenom frågorna och fyll i dokumentet i samråd med oss på begravningsbyrån. Hos oss erbjuds du också att kostnadsfritt förvara dokumentet. Då bevakar vi också dokumentet och garanterar att det alltid kommer tillrätta.

  • Fyll i Livsarkivet online - En hyllning till livet!
  • Platsen där alla kan hitta information om avlidna personer
  • Att planera en begravning medför många tankar och funderingar omkring det praktiska. Här kan du göra dina anteckningar i lugn och ro och kanske tillsammans med andra förbereda mötet på en auktoriserad begravningsbyrå.