Broschyrer | Komplett information | Hjälp med begravningar | Halmstad

Broschyrer

Broschyrer | Komplett information | Hjälp med begravning | Halmstad

Broschyrer med komplett information om begravningar | Hjälp med begravningar i Halmstad med omnejd

Det finns ett flertal broschyrer med mycket och bra information om begravningar. Här får du svar på de frågor som uppkommer, allt från hur man går till väga rent praktiskt till olika ceremonier. Kontakta oss gärna dygnet runt för personlig hjälp med begravningar i Halmstad med omnejd, ifall att du har mer frågor! Broschyrerna finns att läsa här genom att man klickar på respektive broschyr, eller om du vill ha den i pappersformat går det att beställa på Sveriges Begravningsbyråers Förbund eller hämta hos oss.


 

Vid dödsfall – Hur gör jag nu?

En skrift med information till den som just mist en anhörig men ännu inte börjat förbereda begravningen eller kontaktat begravningsbyrån.

Ladda ned: Hur gör jag nu?

 

Begravningen – ett minne för livet

Detta är en skrift som vänder sig till dig som just har varit på begravningsbyrån och är i färd med att ordna en begravning. Vår ambition med skriften är att visa på olika alternativ som står till buds när det gäller de praktiska arrangemangen kring begravningen. Vi vill att den begravning du är med och utformar verkligen blir sådan du vill ha den utifrån de önskemål och den livsstil den avlidne hade.

Ladda ned: Begravningen – ett minne för livet

 

Borgerlig begravning

I denna skrift kan du läsa om hur en borgerlig begravning kan gå till.

Ladda ned: Borgerlig begravning

 

När du vill ta ställning till de svåra frågorna

Den här skriften är ett stöd och vägledning för dig som vill veta mera innan du tar ställning till frågor som rör både livet själv och livets slut.

Ladda ned: När du vill ta ställning till de svåra frågorna

 

Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar

Handlar om våra vanligaste religioners och samfunds traditioner vid begravningar.

Ladda ned: Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar

 

Vid livets slut

Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut.

Ladda ned: Vid livets slut

 

Att förlora ett barn, ett ögonblicks skillnad

Att förlora någon som i livet stått en nära är alltid svårt och att förlora ett barn är om möjligt ännu svårare. I denna skrift har vi samlat information som är bra att ha inför besöket på begravningsbyrån men även sedan som en liten ”kom ihåg” broschyr.

Ladda ned: Att förlora ett barn, ett ögonblicks skillnad

 

Att komma ihåg vid dödsfall

Att veta vad man ska göra och i vilken ordning och att komma ihåg vad man gjort är inte lätt när man samtidigt lever i sorg. Här har vi samlat information och listat upp vad som man vanligtvis måste göra när någon har avlidit.

Ladda ned: Att komma ihåg vid dödsfall

 

Om det saknas medel till begravningen

Om den avlidne saknar tillgångar, finns det hjälp att få, läs mer här.

Ladda ned: Om det saknas medel till begravningen

 

Avsluta sociala medier

SBF:s auktoriserade begravningsbyråer erbjuder en tjänst där vi kan avsluta konton i de flesta sociala medier vid dödsfall, t. ex. Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.

Ladda ned: Avsluta sociala medier

 

Memento Begravningsförsäkring

Ett sätt att visa omtanke om sina närmaste är att sätta av pengar i en försäkring som täcker begravningskostnaderna. En vägledning hur man gör när det inte finns försäkring eller medel som täcker kostnaderna för begravningen.

Ladda ned: Memento Begravningsförsäkring

Du kan räkna ut din premie på nätet, klicka här.

 

Auktorisation

I denna skrift kan du läsa om tryggheten i att anlita en auktoriserad begravningsbyrå.

Ladda ned: Auktorisation

 

Försäkringsinventering

Den här broschyren beskriver tjänsten Försäkringsinventering, där begravningsbyrån hjälper till att inventera försäkringsinnehavet för den avlidne. Tjänsten kan också utföras i livstid.

Ladda ned: Försäkringsinventering

 

Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle

En broschyr som berättar i korthet om praktiska frågor om dödsfall och begravning oavsett tradition och kultur.

Ladda ned: Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle

 

SBF Juridik vid dödsfall

Denna skrift tar upp frågor som bouppteckning, bodelning, arvsskifte och andra frågor inom familjejuridiken vid dödsfall.

Ladda ned: SBF Juridik vid dödsfall

 

SBF Vardagsjuridik

Denna skrift tar upp flera viktiga familjejuridiska händelser i livstiden.

Ladda ned: SBF Vardagsjuridik

 

Vem ärver?

Ladda ned: Vem ärver?

 

Livsarkivet

Att fylla i Livsarkivet är en omtanke om dina anhöriga. Här ger du svar på frågor de annars, i många fall, måste gissa sig till. Genom att fylla i Livsarkivet besvarar du frågor som; finns det testamente och i så fall var, vilka försäkringar är aktuella, finns önskemål kring begravningen mm.

Ladda ned: Livsarkivet

 

Broschyrer - Komplett information - Hjälp med begravningar - Halmstad - Begravning Halmstad
 
  • Fyll i Livsarkivet online - En hyllning till livet!
  • Platsen där alla kan hitta information om avlidna personer
  • Beställ begravning i Halmstad med omnejd. I det här verktyget kan du planera begravningen och skicka in din beställning till oss. Vi återkommer sedan till dig och tillsammans går vi igenom dina val. Du kan även välja att spara din planering och återkomma till den senare, själv eller tillsammans med din begravningsrådgivare.